56dagen tot
40ste Gardeboefeesten
Beste Gardeboesympathisant(e),

Welkom op onze Gardeboewebstek!
’t Was in 1975 dat onze vereniging boven de doopvont werd gehouden.
Bijna 40 jaar ononderbroken feesttraditie met 18 stoeten verder, zijn we er nog steeds en dit met trots.
Dat onze vereniging ondertussen voor meer staat dan het feestweekend (3e weekend van september) alleen is U welbekend. Een concert, een stukje theater, sport, de verbroedering met Sarzay, ons clublokaal “De Platte Tube”, …
Dit alles ter bevordering van de levenskwalitiet en ter versterking van het sociaal-maatschappelijk weefsel binnen onze Oekense dorpsgemeenschap met z’n waaier aan bloeiende verenigingen.

Dat dit alles niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers en dankzij de bijdrage van vele sponsoren zal U niet verwonderen. Dank aan al die mensen!
U vindt een link naar zij die financieel bijdragen aan onze werking. Door Uw centen bij hen te verdoen, kan onze werking rekenen op extra poen!

Alvast hopend Jullie op één van onze activiteiten te mogen verwelkomen en U veel surfplezier toewensend, groeten wij U.

Oekene leeft!

Het Gardeboebestuur