Op 2 november 1975 werd een v.z.w. 'Gardeboefeesten' opgericht door 19 Oekenaren, en een bestuur gekozen.

Weldra viel de beslissing een Gardeboestoet te bouwen.
Niet alleen de inzet van de v.z.w. Gardeboefeesten verzekerde het succes van het Oekense feest, ook de medewerking van de verenigingen en van méér dan vierhonderd Oekenaars draagt bij tot de realisatie van de 'Gardeboedroom'.
Vijfentwintig jaar geschiedenis van de Oekense Gardeboefeesten en dito stoet, is onbetwistbaar een markante, volgeschreven bladzijde in de historie van het aloude Oekene.
 
Helaas... en toch! Ook een gardeboe verslijt, door teveel modder, slijk of regen, zoals een fietsband kan springen of een ketting kan aflopen.
In 1975 startte het eerste Gardeboefeest met een eenvoudig programma. Het succes van de volgende stoeten vereiste méér inzet van mensen, financiën en organisatie. Twee dagen feest werden weldra drie dagen met een volgeladen programma. Er werden vragen gesteld. Reeds in 1981 deed de voorzitter José deleye schuchter een voorstel de stoet slechts om de twee jaar te laten uitgaan. De reden daartoe bleek vooral de overlast van werk dat het bouwen van een stoet vereist. Hij vond hierbij blijkbaar weinig gehoor.
 
In 1989 viel de beslissing de stoet nog maar enkel om de twee jaar te laten uitgaan. De nodige inzet ervoor is te enorm; de creativiteit en inspiratie van de deelnemers best nu even laten rusten door 'het tempo te laten zakken'.
In 1991 besliste men om nu drie jaar te wachten, om zo met de 20ste (d.i. 1995) feesten een stoet te kunnen houden.

In 1994 'verscheen' een herboren jubilerende 20ste editie. De pers sprak van de Oekense Gardeboestoet die uit zijn winterslaap was ontwaakt . Niettegenstaande het grote succes, werd er toch beslist om van de stoet een vijfjaarlijkse optocht te maken.
 
Gedurende vijfentwintig jaar dong de Gardeboestoet twintig maal mee naar 'de kroon' van het Oekense kermisfeest en van het volksleven in gans Vlaanderen. Een schitterende, uiteraard niet makkelijke prestatie. Meer dan honderdduizend mensen keken, bewonderden en prezen deze Gardeboe-triomf.
Merkwaardig was bovendien de inzet, de inbreng, het enthousiasme van de eigen dorpsbevolking en de dorpsverenigingen. Zij waren er het draaiende wiel onder de Gardeboe. Daardoor werd en was die stoet een drijvend, inspirerend deel van het leven zelf in het 'Vrolijkste dorp van Vlaanderen' .
 
Dit stukje geschiedenis is een uittreksel uit het boek 25 jaar Gardeboe te Oekene 1975-1999 door Michiel De Bruyne .
 
Wil meer wil te weten komen over het boek, of het eventueel wenst te bestellen kan terecht bij
Lucien Verhelst, Sint-Eloois-Winkelsestraat 47, 8800 Oekene tel.(051)20 15 94.