Welkom op de Gardeboefeesten

Toen in 1975 "De Gardeboe" boven de doopvont werd gehouden bestond dit medium nog niet... Bijna 45 jaar ononderbroken feesttraditie met 18 stoeten verder zijn we er nog steeds.

Dat onze vereniging ondertussen voor meer staat dan het feestweekend alleen is ondertussen welbekend. Dit alles ter bevordering van ieders levenskwaliteit en ter versterking van het sociaal-maatschappelijke weefsel binnen onze hechte gemeenschap.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze vele sponsoren te bedanken. Hun gegevens vindt U verderop. Ook een hartelijk woord van dank aan onze vele vrijwilligers zonder dewelke wij niet in staat zouden zijn om te doen wat we doen...

Alvast veel surfplezier toegewenst!En hopelijk tot op één van onze activiteiten.
Het Gardeboebestier